STOWARZYSZENIE  PRZYJACIÓŁ  ŁASIŃSKIEGO  JAGIELLOŃCZYKA

Zostało założone 17 września 2013 roku i rozpoczęło swoją działalność po uzyskaniu wpisu  w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000485218 z dnia 8 listopada 2013 roku.

 

Prezes – Bartosz Piórkowski,
Wiceprezes – Lucyna Szynicka
Sekretarz: –  Zbigniew Serocki,
Skarbnik: –  Andrzej Wiśniewski,
Członek: – Anna Chylińska,

Komisja rewizyjna:
Anna Cybulska
Tomasz Czołba
Krzemiński Jacek

 


DZIAŁALNOŚĆ  STOWARZYSZENIE  PRZYJACIÓŁ  ŁASIŃSKIEGO  JAGIELLOŃCZYKA

ROK 2018

Stowarzyszenie Przyjaciół Łasińskiego Jagiellończyka:

 • Dofinansowało: zakup banerów, plakatów w ramach promocji szkoły, zakup sprzętu sportowego (piłek lekarskich, akcesoriów do fitness),
 • Ufundowało jednorazowe stypendia dla absolwentów, którzy uzyskali najlepsze wyniki w roku szkolnym 2017/2018. Otrzymali je:
  Dominika Rutyna z Liceum Ogólnokształcącego, Filip Turulski z Technikum.

ROK 2017

Stowarzyszenie Przyjaciół Łasińskiego Jagiellończyka:

Zakupiło: urządzenie diagnostyczne do instalacji elektrycznej, sprzęt sportowy do tenisa, puchary dla sportowców.
Ufundowało spotkanie z Przemysławem Kossakowskim w ramach Spotkania  z „Jagiellończykiem”

 • Brało  udział w kiermaszu mikołajkowym w ramach promocji szkoły.
 • Ufundowało koszulki  dla reprezentacji szkoły w Pierwszej Pomocy.
 • Ufundowało jednorazowe stypendia dla absolwentek, które uzyskały najlepsze wyniki  w roku szkolnym 2016/2017. Otrzymały je:Natalia Barańska z Liceum Ogólnokształcącego,Aleksandra Sosnowska, Małgorzata Wydrzyńska z Technikum.
 • Ufundowało jednorazowe stypendia dla uczennic, które uzyskały najlepsze wyniki w roku szkolnym 2016/2017. Były to:Kinga Topolewska (Technikum),Sandra Matlińska (Liceum Ogólnokształcące),Natalia Szymańska (Zasadnicza Szkoła Zawodowa)
 • Dofinansowało Dzień Zdrowego Stylu Życia.
 • Sfinansowało szkolenie z zakresu Pierwszej Pomocy dla najzdolniejszych uczniów.

ROK 2016

Stowarzyszenie Przyjaciół Łasińskiego Jagiellończyka:

 • Zakupiło sprzęt do tenisa stołowego: stół, 2 siatki, 2 stoliki, 6 płotków do stołu.

 • Ufundowało jednorazowe stypendia dla absolwentów, którzy uzyskali najlepsze wyniki w roku szkolnym 2015/2016. Stypendia otrzymali:
 • Bartosz Kawski z Liceum Ogólnokształcącego,
 • Grzegorz Zakrzewski z Technikum.
 • Ufundowało jednorazowe stypendia dla uczniów, którzy uzyskali najlepsze wyniki w roku szkolnym 2015/2016. Byli to:
 • Tamara Mądzielewska (Liceum Ogólnokształcące),
 • Aleksandra Sosnowska (Technikum),
 • Natalia Sokolnicka (Zasadnicza Szkoła Zawodowa).
 • Ufundowało nagrody dla uczniów kończących naukę za pracę w szkolnym teatrze „Galimatias”.

ROK 2015

Stowarzyszenie Przyjaciół Łasińskiego Jagiellończyka:

 • Ogłosiło konkurs na logo, który wygrał Bartosz Broda. W nagrodę otrzymał rower, który ufundowało Stowarzyszenie.
 • Ufundowało jednorazowe stypendia dla absolwentów, którzy uzyskali najlepsze wyniki w roku szkolnym 2014/2015. Byli to:
 • Marcin Zająkała z Liceum Ogólnokształcącego,
 • Natalia Bubic z Technikum.
 • Ufundowało jednorazowe stypendia dla uczniów, którzy uzyskali najlepsze wyniki w roku szkolnym 2014/2015. Otrzymali je:
 • Natalia Barańska (Liceum Ogólnokształcące),
 • Grzegorz Zakrzewski (Technikum),
 • Patrycja Jóźwiak (Zasadnicza Szkoła Zawodowa).
 • Dofinansowało:
 • Dzień Zdrowego Stylu Życia,
 • Zabawę połowinkową.
 • Zakupiło materiał na stroje dla szkolnego teatru „Galimatias”.


ROK 2014

Zakupiło sprzęt, który został udostępniony Zespołowi Szkół Ponadgimnazjalnych im. Kazimierza Jagiellończyka w Łasinie na warsztatach szkolnych. Były to:

 • montażownica do kół,
 • wyważarka do kół,
 • podnośnik pneumatyczny.

 

Skip to content