STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH IM. KAZIMIERZA JAGIELLOŃCZYKA W ŁASINIE  – Pobierz

REGULAMIN WYCIECZEK I INNYCH IMPREZ KRAJOZNAWCZO – TURYSTYCZNYCH – Pobierz

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH – Pobierz

 

Załącznik 3  do Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych ZSP w Łasinie –

Tabela maksymalnych dopłat do świadczeń socjalnych w zależności od kryterium dochodowego – Pobierz

Załącznik 4  do Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych ZSP w Łasinie –

Oświadczenie pracownika o dochodach – Pobierz

Załącznik 5  do Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych ZSP w Łasinie – 

Oświadczenie o dochodach emeryta/rencisty – Pobierz

Załącznik 6  do Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych ZSP w Łasinie –

Wniosek o przyznanie świadczeń socjalnych – Pobierz

Załącznik 7  do Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych ZSP w Łasinie – 

Wniosek o przyznanie pożyczki mieszkaniowej – Pobierz

Załącznik 7 a  do Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych ZSP w Łasinie – 

Umowa pożyczki mieszkaniowej z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych – Pobierz

 

Skip to content