ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH
im. KAZIMIERZA JAGIELLOŃCZYKA
Budynek 1 – administracyjno – dydaktyczny

ul. Odrodzenia Polski 3
Łasin 86-320
woj. kujawsko-pomorskie
tel/fax 56 – 466 42 42

e-mail: jagiellonczyk_lasin@wp.pl
e-mail: zslasinsekretariat@wp.pl

e-mail: dyrektor@jagiellonczyklasin.edu.pl

e-mail: wicedyrektor@jagiellonczyklasin.edu.pl

e-mail: pedagog@jagiellonczyklasin.edu.pl

e-mail: sekretariat@jagiellonczyklasin.edu.pl

e-mail: ksiegowosc@jagiellonczyklasin.edu.pl

e-mail: zamowienia@jagiellonczyklasin.edu.pl

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
e-puap: /LasinZSP/SkrytkaESP

Budynek 2 – kształcenia zawodowego

ul. C. Skłodowskiej 14
Łasin 86-320
woj. kujawsko-pomorskie
tel/fax 56 – 466 42 86

Stacja Kontroli Pojazdów
Stacja czynna jest:
od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 18.00
w soboty w godzinach od 8.00 do 13.00

ul. C. Skłodowskiej 14
Łasin 86-320
woj. kujawsko-pomorskie
tel/fax 56 – 466 42 86

Skip to content