Historia szkolnictwa średniego w Łasinie

 

 

1962 r. – powstaje 3-letnia Zasadnicza Szkoła Handlowa, dyrektorem zostaje Jan Gwizdała

1963 r. – na mocy zarządzenia Ministra Oświaty utworzono Zasadniczą Szkołę Mechanizacji Rolnictwa (ZSMR) kształcącą w zawodzie mechanik maszyn rolniczych, siedzibą szkoły zostaje budynek przy ulicy Dworcowej 13

01.09.1964 r. – dyrektorem ZSMR zostaje Włodzimierz Moch 1968 r. dla potrzeb ZSMR zostały wybudowane nowe warsztaty szkolne przy ulicy Curie-Skłodowskiej

1973 r. utworzono 2-letnią Szkołę Przysposobienia Rolniczego, jej dyrektorem został Jan Gwizdała

01.09.1974 r. powstaje Liceum Ogólnokształcące, siedzibą szkoły zostaje budynek przy ulicy Odrodzenia Polski 5, w którym znajduje się już szkoła podstawowa; dyrektorem jest Jan Gwizdała

01.09.1977 r. – powstaje decyzja Kuratora Oświaty i Wychowania w Toruniu Technikum Zawodowego dla Pracujących pod wspólną dyrekcją ZSMR; szkoła kształci w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa

01.09.1977 r. – ZSMR po raz pierwszy prowadzi nabór do klasy kształcącej w zawodzie mechanik kierowca pojazdów samochodowych

20.02.1978 r. – decyzja Kuratora Oświaty i Wychowania w Toruniu powołano do istnienia Średnie Studium Zawodowe dla Pracujących pod wspólną dyrekcją z ZSMR, szkoła kształciła w kierunku administracyjno-biurowym, a od 01.09.1980 r. zmieniała profil na ogrodniczy

1978 r. – w Liceum Ogólnokształcącym odbywa się pierwsza matura

01.09.1979 r. – powołanie na dyrektora ZSMR Jerzego Spychalskiego

01.09.1980 r. – decyzją Kuratora Oświaty i Wychowania w Toruniu włączono ZSMR w skład Zbiorczej Szkoły Gminnej w Łasinie (szkoła podstawowa), której dyrektorem był Andrzej Gajdus. W ramach tej szkoły działa także Liceum Ogólnokształcące, którego dyrektorem jest Jan Gwizdała.

01.09.1982 r. – decyzją Kuratora Oświaty i Wychowania w Toruniu wyłączono ZSMR ze Zbiorczej Szkoły Gminnej w Łasinie, a na dyrektora powołano Jerzego Spychalskiego.

01.09.1983 r. – decyzją Kuratora Oświaty i Wychowania w Toruniu powołano Zespół Szkół w Łasinie (ZS), w skład którego wchodziły: Liceum Ogólnokształcące, Zasadnicza Szkoła Mechanizacji Rolnictwa i nowo powołane Technikum Zawodowe kształcące w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa; siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Odrodzenia Polski 3; dyrektorem Zespołu zostaje Jerzy Spychalski

01.09.1985 r. – w ramach ZS powstaje Zasadnicza Szkoła Zawodowa dla młodocianych pracowników, która kształci w zawodzie sprzedawca, a od 1987 r. w zawodzie aparatowy przetwórstwa owocowo-warzywnego

12.06.1987 r. – Zespołowi Szkół nadano imię Kazimierza Jagiellończyka

1990 r. – dyrektorem ZS zostaje Marek Maleszka

1997 r. – dyrektorem szkoły zostaje mianowana Alina Kwasigroch

01.09.2000 r. – w skład ZS wchodzi nowa szkoła – Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych po ZSZ

01.09.2002 r. – uchwałą Rady Powiatu Grudziądzkiego z dnia 31.01.2002 r. Zespół Szkół im. Kazimierza Jagiellończyka w Łasinie zostaje przekształcony Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Kazimierza Jagiellończyka w Łasinie; w skład którego wchodzą szkoły: Liceum Ogólnokształcące, Zasadnicza Szkoła Zawodowa, Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych po ZSZ oraz nowo powołane Liceum Profilowane o profilu zarządzanie informacją.

08.03.2004 r. w wyniku konkursu dyrektorem szkoły zostaje Bernadeta Klonowska

01.09.2004 r. – powołanie dwuletniego Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego oraz Technikum Uzupełniającego kształcącego w zawodzie technik handlowiec, a do 2007 r. również w zawodzie technik mechanik.

01.09.2005 r. – powstaje Szkoła Policealna, kształcąca w zawodach technik informatyk i technik rachunkowości, a od 2007 r. w zawodzie technik bhp i od 2008 r. w zawodzie technik prac biurowych; w ZSZ ponownie prowadzony zostaje nabór do klasy o charakterze rolniczym kształcącej w zawodzie mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych.

01.09.2007 r. uchwałą Rady Powiatu Grudziądzkiego powołano do istnienia czteroletnie Technikum dla młodzieży kształcące w zawodzie technik informatyk.

Skip to content