Kazimierz IV Jagiellończyk, urodzony 30 listopada roku 1427, zmarł w Grodnie 7 czerwca 1492r. Syn Władysława Jagiełły i Zofii Holszańskiej. W roku 1454 ożenił się z Elżbietą Habsburską. Był człowiekiem skromnym, pracowitym, wytrwałym, energicznym i zręcznym. Odzyskał Pomorze Gdańskie zraz tzw. Prusy Królewskie i Warmię wraz z Malborkiem i Elblągiem. Kazimierz doprowadził także do rozkwitu gospodarczego, osadził syna Władysława na tronie czeskim (1471) i węgierskim (1490). Za jego czasów działali: historyk Jan Długosz, rzeźbiarz Wit Stwosz, humanista i poeta Filip Buonaccorsi (Kallimach ), pisarz polityczny Jan Ostróg Polskę zaliczano do najstarszych mocarstw europejskich.
W czasie trwania wojny trzynastoletniej (1454-1466) jesienią 1454r. Kazimierz Jagiellończyk oblegał wraz ze swoimi wojskami Łasin, który był wówczas w rękach krzyżackich. Łasin wrócił do Polski 1 listopada 1461 r.

Skip to content