Szkoła dla dorosłych

 Liceum Ogólnokształcące (3 lata nauki)

Branżowa Szkoła II stopnia (2 lata nauki)
• technik handlowiec
• technik pojazdów samochodowych

Szkoła Policealna
• technik bhp (1,5 roku)
• technik administracji (2 lata)

Skip to content